เข้าสู่ระบบ/แจ้งซ่อมบำรุง
ลำดับ ประเภท อาการ สถานที่ สถานะ วัน-เวลา [แจ้งซ่อม] หมายเหตุ
1 TV ไม่สามารถเขื่อมต่อกับ Screen Mirroring ในโทรศัพท์ได้ / ทีวีมีอาการติดๆดับๆ 764, 765, 766, 768
กำลังดำเนินการ
2020-01-10 16:06:14
หมายเหตุ
2 TV -ไม่มีสายไฟเสียบเปิดทีวีเครื่องใหม่ห้องศูนย์จีน ห้องศูนย์ภาษาจีน 152
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-10 16:06:49
หมายเหตุ
3 Printer -ปริ้นไม่ออก กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รอดำเนินการ
2020-01-28 07:23:15
หมายเหตุ
4 Computer ไม่ Boot Menu ห้องพลศึกษา
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-17 11:24:10
หมายเหตุ
5 Printer ปริ้นไม่ออก สำนักงานผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-15 13:04:06
หมายเหตุ
6 Printer -ปริ้นไม่ออก สำนักงานผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย
2019-12-13 14:50:12
หมายเหตุ
7 Printer -หมึกตัน ไม่ดูดหมึก / -อ.เกษรา ห้องสมุด
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-15 10:07:55
หมายเหตุ
8 Printer -หมึกหมด ทะเบียน-วัดผล
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-10 09:11:39
หมายเหตุ
9 Printer -ซับหมึกเต็ม งบประมาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
2020-01-13 09:10:55
หมายเหตุ
10 Computer -คีย์บอร์ดเสีย ห้องพละ
ดำเนินการเรียบร้อย
2019-12-25 11:27:23
หมายเหตุ
11 Computer -virus computer 165 ภาษาไทย
ดำเนินการเรียบร้อย
2019-12-24 10:29:00
หมายเหตุ
12 Computer Excel ใช้ไม่ได้ ห้องสมุด
ดำเนินการเรียบร้อย
2019-12-17 09:43:08
หมายเหตุ