ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [2021-03-05]

2/2563

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา [2020-12-04]

2/2563

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [2020-12-04]

2/2563

แสดงความยินดี นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผอ.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต [2020-11-12]

1/2563

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [2020-11-03]

1/2563

แสดงความยินดี ดร.จินตนา ศรีสารคาม [2020-11-03]

1/2563

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ [2020-10-30]

1/2563

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [2020-10-27]

1/2563

กิจกรรมเพิ่มเติม...